Drop Down Menus CSS Drop Down Menu Pure CSS Dropdown Menu

SLIDESHOW

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

PENGUMUMAN: Blog Induk EKSA JKSNPP dalam proses penambahbaikan. Segala kesulitan amatlah dikesali.

Tuesday 9 April 2019

LAWATAN PENANDA ARAS EKSA OLEH JABATAN PENGAIRAN & SALIRAN PULAU PINANG DAN JABATAN KERJA RAYA SEBERANG PERAI SELATAN

 
KHAMIS, 07 MAC 2019 - Mahkamah Rendah Syariah Daerah Seberang Perai Selatan telah menerima Lawatan Penanda Aras EKSA oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Pulau Pinang & Jabatan Kerja Raya Seberang Perai Selatan. Lawatan tersebut adalah untuk memberi gambaran yang lebih jelas dan perkongsian pengalaman berkenaan amalan EKSA di JKSNPP.

Seramai 20 orang wakil masing-masing daripada Jabatan Pengairan dan Saliran Pulau Pinang & Jabatan Kerja Raya Seberang Perai Selatan hadir pada jam 10.00 pagi yang mana mereka merupakan ketua zon EKSA bagi Jabatan Pengairan dan Saliran Pulau Pinang & Jabatan Kerja Raya Seberang Perai Selatan. Lawatan tersebut di mulakan dengan taklimat EKSA yang telah disampaikan oleh Tuan Abdul Rahman bin Abdullah dan juga Ketua Zon.

Lawatan tersebut kemudiannya di teruskan dengan jamuan minum pagi dan lawatan ke seluruh bangunan Mahkamah Rendah Syariah Daerah Seberang Perai Selatan. Diharapkan dengan lawatan penanda aras ini dapat memberi sedikit sebanyak aspirasi kepada Jabatan Pengairan dan Saliran Pulau Pinang & Jabatan Kerja Raya Seberang Perai Selatan dalam usaha untuk mendapatkan Pensijilan EKSA (MAMPU).